Εφηβικό

ΔΑΣΩ - HOOP  63-26

 
ΔΑΣΩ: Kωνσταντινίδης 12, Λίβατς 6, Ελευθεριάδης 8, Χύτας, Καλπιάς 13, Αστεριάδης, Μαστάνας 4, Γιαννούσης 9, Τσομπανάκης 9, Τριανταφύλλου
 
HOOP: Καμπουρόπουλος, Δαμδάς, Αναστασιλάκης, Εμμανουηλίδης 11, Αθανασιάδης 13, Κατσιμάνης 1, Σέρκος

Εκτύπωση