Η ΗΟΟΡ παρουσίασε το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργείας της Ακαδημίας στο απόλυτα πετυχημένο 28ο Διεθνές e-Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 12-14/06/2020 . Ελπίζουμε η παρουσίαση της ΗΟΟΡ να συνεισφέρει στην καλύτερη οργάνωση των Ακαδημιών μπάσκετ και βόλεϊ. 🏀🏀🏀🏐🏐🏐